Activiteiten

‘Refo-evangelist’ Arjan Baan spreekt in Meppel

Arjan Baan wordt ook wel eens de ‘refo- evangelist’ genoemd. De 43-jarige ‘beroeps-evangelist’ uit Sliedrecht, directeur van Stichting HeartCry, vorige maand nog in India, spreekt op 7 november in Meppel over “Wandelen zoals Jezus”.

Arjan, opgegroeid in Alblasserwaard, kreeg in het gezin met 9 kinderen het geloof met de paplepel ingegoten. Lange tijd leefde hij met idee dat het heil van Christus niet voor hem bestemd zou zijn.
“Ik had een verkeerd beeld van de uitverkiezing en dacht: mocht ik een van de uitverkorenen zijn – en die kans achtte ik erg klein – dan zou God Zélf mij wel tot Hem trekken. Het maakte dus niet zoveel uit wat ik deed. Ik leidde een ontzettend dubbel leven: zondags braaf naast mijn ouders in de kerk, door de week ging ik graag naar de kroeg en hing ik elke avond voor de buis”.
Daar kwam tijdens een werkvakantie in Amerika verandering in. God trof hem recht in het hart met de Bijbelse belofte:  ‘Ieder die de Naam van de Heer aanroept, zal worden gered”. Van toen af aan noemde hij zichzelf ‘een gered kind van God’.

Toen hij echter weer in Nederland was, doofde het vuur van deze emotionele ervaring vrij snel uit. Hij kreeg contact met fanatieke aanhangers van Calvijn en raakte ‘verstrikt in on-Bijbelse, hyper calvinistische gedachten. “Mijn eigen geestelijke ervaring begon ik af te doen als een uiting van een emotioneel huppelgeloof en dat kon niet van God zijn”.
“Toch zie ik dat nu gelukkig anders! Mede door een predikant met een duidelijke Lutherse prediking raakte ik ervan overtuigd dat een zondaar buiten zichzelf zijn verlossing moet zoeken – in het volbrachte werk van Christus. Wat een wonder: God rechtvaardigt de goddeloze!”

Zijn roeping om zonder vast salaris in Gods Koninkrijk te gaan werken, kreeg hij middenin een psychische crisis. God sprak duidelijk tot hem met de Bijbelse woorden: ‘Zij verlieten alles en volgden hem’  (Lukas 5:11b).
Zijn bediening bestaat uit preken in verschillende kerken en spreekt vaak voor conferenties, mannendagen, vrouwenverenigingen, jongerenavonden studentengroepen, studentenverenigingen, gemeenteavonden, toerustingsavonden, enzovoort.  De verkondiging staat niet op zichzelf, maar gaat ook gepaard gaan met counseling, hulpverlening en herderschap. Dat doet hij persoonlijke gesprekken en via email.

 “Ik verlang ernaar om door de Woordverkondiging denominatie-breed mensen op te scherpen, toe te rusten en te bemoedigen”..

De benodigde vaardigheid daartoe heeft God hem willen geven door studies aan de Universiteit in Utrecht en Amsterdam.  
Van 2002-2010 heeft hij een bacheloropleiding ‘Godgeleerdheid’  en een masteropleiding Wortels en ontwikkeling van het christendom’ afgerond. Voor het werk in de kerkelijke gemeente heeft hij de  Masteropleiding ‘Gemeentepredikant’ (PTHU) met goed gevolg afgesloten.

Vanaf 2000 werkt Arjan Baan onder reformatorische jongeren en sinds 2005 voor stichting Heart Cry, waarvan hij directeur is. ‘Heart Cry’ wordt wel eens getypeerd als een bijbelgetrouwe “refogelische”  beweging. 
Arjans verlangen om – samengevat – ‘geestelijke verdieping te onderwijzen onder christenen op de biblebelt en hen bewust te maken van de noodzaak van opwekking’, praktiseert hij tot op vandaag.

Op maandag 7 november spreekt Arjan in ‘het Behouden Huys’, Nova Zemblastraat 1, Meppel over ‘Wandelen zoals Jezus’. Aanvang 20.00 uur, toegang vrij.


Initiatiefnemer zie www.vergadering-meppel.nl

Website Stichting Heart Cry: www.heartcry.nl

<< Ga terug naar de vorige pagina