Activiteiten

Jacques Brunt haalt het stof van de tabernakel

Maandag 30 oktober 2017, 20:00 uur
Maandag 19 februari 2018, 20:00 uur

Het Behouden Huijs
Nova Zemblastraat 4
7942 HV Meppel

JACQUES BRUNT, EVANGELIST
Jacques is 38 jaar, getrouwd, heeft 4 kinderen, woont in de Alblasserwaard en is fulltime evangelist. Hij heeft een reformatorische achtergrond. ‘Het was in de zomer van 2000 dat - na vier jaar van zondeovertuiging en het zoeken naar vrede met God - de Heere Jezus aan mij werd geopenbaard als mijn persoonlijke Redder en Zaligmaker. Iets wat ik als een onmogelijkheid had ervaren, werd werkelijkheid: vrede met God, vrede met de Schepper.’ 

Roeping - In 2004 ben ik getrouwd met Annette. Samen met onze vier kinderen (Levi, Boaz, Jesse en Juda) willen wij ons leven geheel en al beschikbaar stellen voor Hem, Die ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven (Rom. 8:32). Direct na mijn bekering kreeg ik een diep verlangen zoals verwoord in een oud lied: 'Heer, neem mij, breek mij, vul mij en zend mij'. De Heere legde niet alleen dit verlangen in mijn hart, maar vulde dat verlangen ook op een wonderlijke manier in. Na ruim 10 jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven, gaf de Heere ons leven een andere wending. Er
volgde een periode waarin we als gezin biddend zochten naar het plan van de Heere met ons leven.

Geloofsbediening - Stap voor stap werd voor ons duidelijk dat de Heere de weg baande naar een fulltime bediening, waarbij de enige zekerheid die wij hebben de Heere Jezus zelf is. Zowel Annette als ik ontvingen en hebben rust, vrede en vrijmoedigheid om deze weg te gaan. Hiermee stapten wij als gezin in een geloofsbediening. Dat wil zeggen dat we geen vast inkomen meer hebben. We vertrouwen er op dat onze God in al onze behoeften - dus ook in onze financiële behoeften - naar Zijn rijkdom zal voorzien (Filip. 4:19). Vanuit onze thuisgemeente dienen wij op veel plaatsen in ons land tijdens tal van samenkomsten. Zowel in de weekends als doordeweeks. Mijn kerntaak is het geven van Bijbelonderwijs, geloofstoerusting en de bediening van het gebed (Hand. 6:4). Daarnaast verlenen wij ook pastoraat.

 

THEMA: DE TABERNAKEL
Wat heeft de Tabernakel, die uitvoerig in de Bijbel wordt omschreven, ons vandaag nog te zeggen?

Heel veel, volgens Jacques Brunt, het is een weergave van de hemel op aarde.

God heeft destijds aan Mozes verteld dat hij een Tabernakel moest bouwen want Hij wilde wonen bij zijn volk. God gaf precies aan hoe hij die tabernakel moest bouwen. In de Bijbel staan de maten, materialen, kleuren etc. zeer gedetailleerd omschreven. Zo is het ook mogelijk gebleken om een waarheidsgetrouwe maquette te maken. Jacques Brunt heeft zo’n maquette en legt aan de hand van deze maquette de betekenis uit. Waarbij prachtige beelden ontstaan o.a. over de Heere Jezus.

<< Ga terug naar de vorige pagina