Activiteiten

Jacques Brunt spreekt opnieuw in de vorm van een drieluik in Meppel

Jacques Brunt houdt in de vorm van een drieluik
D.V. een serie lezingen over het onderwerp:
 

“De wonderlijke eenheid met de Heere Jezus”

maandag 16 maart 2020:         Met Christus gekruisigd

maandag 6 april 2020:              Met Christus opgestaan

maandag 11 mei 2020:             Met Christus gezet in de
                                                  hemelse gewesten

Locatie:
Het Behouden Huys, Nova Zemblastraat 4 ,
7942 HV  Meppel

Alle lezingen beginnen om 20.00 uur

Toegang gratis, wel een collecte

<< Ga terug naar de vorige pagina