Activiteiten

Met de Geest in je hart heb je geen theoloog nodig

‘Wij geloven dat tijdens ons samenzijn, de Heer Jezus in ons midden is’

OUDSTE WIM ROSIER

Meppel - Er is geen dominee, geen kerkenraad, geen synode en er zijn geen leerregels. God heeft mensen verschillende talenten gegeven en als spreken in het openbaar daarbij hoort, kun je een preek of een voordracht houden. Wie de Heilige Geest in zijn hart draagt, hoeft geen theologie te hebben gestudeerd om de Bijbel te kunnen uitleggen. Dat vindt de Vergadering van Gelovigen in Meppel. Morgen houdt ze een open huis.

EELCO KUIKEN

De Vergadering van Gelovigen is een kleine geloofsgemeenschap. Zo’n 25 gezinnen uit de regio komen ‘s zondags naar de Nova Zemblastraat in Meppel om de eredienst te vieren in gebouw het Behouden Huys, een oude kleuterschool. Samenkomsten van gelovigen, totdat de Heer Jezus terugkomt, staat er op een bordje. Dat is precies wat ze geloven. Het is een kleine club en daardoor wellicht wat mysterieus. ‘We zijn geen enge sekte. We willen duidelijk zichtbaar zijn in de buurt, open en transparant zijn en daarom houden we zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur een open huis’, zegt oudste Wim Rosier (61). ‘Iedereen is welkom.’

Naastenliefde
De Vergadering maakte met een folder reclame in de buurt om zoveel mogelijk mensen morgen naar het Behouden Huys te krijgen. Buurtgenoten die hulp nodig hebben, kunnen morgen een beroep doen op de gemeenschap. Het gaat dan om kleine reparaties, zoals werk in de tuin, kleding herstellen of een snoertje doortrekken. De Vergadering van Gelovigen wil volgens de Bijbel leven en anderen helpen hoort hier bij. Naastenliefde is een geloofsplicht.
Kenmerk van de gemeenschap is dat ze haar geloof zo zuiver, dus zo Bijbelgetrouw wil belijden en beleven. Dat betekent dat de darbisten, zoals ze ook wel genoemd worden naar hun oprichter John Nelson Darby, geloven in een onfeilbaar Woord van God. De Bijbel is van kaft tot kaft waar. De eerste christenen hadden ook geen dominee, geen kerkenraad, geen leerregels, geen fratsen. Ze hadden de Heilige Geest die ze leidde en dat was genoeg.
‘De gelovigen kwamen samen en vanuit hun midden ontstond de dienst. Bij ons is dat niet anders’, zegt oudste Louis van der Wart (62). Als oudste is hij een van de leidende figuren binnen de groep van gelijken, waarin vrouwen en mannen zusters en broeders worden genoemd. ‘Daarom heten wij ook Vergadering van Gelovigen. Het is simpelweg een ander woord voor bij elkaar komen. Dat doen wij ook. Daarom heten we zo. Het beestje moest toch een naam hebben.’ Kern van het geloof dat de broeders en zusters belijden is de tekst in Johannes 3, vers 16. ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’
De gemeente viert iedere zondag het avondmaal, dat is Bijbels. De eerste apostelen deden dat ook. Er is ook geen aangestelde voorganger. Geen dominee die boven de gemeente zweeft in een preekstoel, maar een oudste of broeder of zuster die het woord neemt, een verhaal vertelt. De teksten worden aangevuld door anderen, er wordt a capella gezongen. Kortom, de Vergadering maakt haar eigen dienst. ‘Wij geloven dat naar Zijn belofte, tijdens ons samenzijn, de Heer Jezus in ons midden is’, zegt oudste Rosier. We doen het niet zelf, de Heilige Geest doet het.’
Dat wil overigens niet zeggen dat de broeders en zusters niet aan zelfstudie doen om zo met een goed verhaal te komen. Het komt wel eens voor dat er een spreker van elders komt, maar meestal verzorgen de broeders en zusters het zelf. Ook als het noodlot toeslaat, zorgt de gemeenschap voor pastorale bijstand. Je bent niet voor niks broeder en zuster. ‘Als je aan een graf staat en je moet troost bieden, zorgt God voor de juiste woorden in je hart. Ook dat is Bijbels’, zegt Louis van der Wart.

Het open huis in het Behouden Huys aan de Nova Zemblastraat 4 is morgen (zaterdag 21 april) van 14.00 tot 16.00 uur.
De Vergadering van Gelovigen in Meppel houdt elke zondag de eredienst in gebouw Het Behouden Huys aan de Nova Zemblastraat. Deze begint om 9.30 uur. Elke woensdagavond is er een bidstond vanaf 20.00 uur.
Zie ook www.vergadering-meppel.nlVergadering van Gelovigen

Meppel – Het was John Nelson Darby die begin 19e eeuw uit de Anglicaanse Kerk stapte. Hij vond dit instituut geesteloos en kil. Het uiterlijk vertoon was hem een gruwel. Hij stond een broederschap van ware gelovigen voor ogen die vooral hun kracht zouden zoeken in het geestelijke: eenvoudige, warmgetinte samenkomsten waarin ‘broeders’ (en ‘zusters’) het samenzijn ervoeren via het samen breken en delen van het brood in het avondmaal. In Nederland werd de groep Vergadering der (later van) Gelovigen genoemd. In de Vergadering van gelovigen is de Bijbel Gods onfeilbare woord, en gezaghebbend over leer en leven. Men hanteert geen geschreven geloofsbelijdenis of kerkorde naast de Bijbel. De liturgie is minimaal en Bijbels georiënteerd. De samenkomst op zondag bestaat gewoonlijk uit een eredienst met avondmaalsviering, gevolgd door een dienst van het woord, meestal geleid door een of meerdere broeders en zusters.

_________________________
Bron: Streekredactie/ Eelco Kuiken

<< Ga terug naar de vorige pagina