Activiteiten

Lezing Jacques Brunt op19 februari 2018: Wat heeft de Ark in de Tabernakel ons te zeggen

Wat hebben de Ark maar ook het Gouden Altaar, de Kandelaar en de Tafel met de broden, die allemaal in de Tabernakel staan, ons vandaag nog te zeggen? Heel veel volgens evangelist Jacques Brunt. Al deze attributen zijn zinnebeelden van of verwijzingen naar Christus. Zij geven ons als het ware christelijk onderwijs en helpen Goddelijke waarheden beter te begrijpen.
Op maandagavond 19 februari  geeft hij de 3e en laatste lezing over de Tabernakel in het Behouden Huys te Meppel.

Net zoals de onderdelen van de Tabernakel, de ‘stoffen woning van God’, heeft Hij destijds aan Mozes duidelijk verteld hoe deze voorwerpen er uit moesten zien, welk materiaal er moest worden gebruikt, de afmetingen enz. Elk voorwerp heeft een betekenis. Zo is de Ark is een beeld van Christus en laat de Tafel met de 12 broden zien dat God zijn hele volk Israël (12 stammen!) altijd heeft gedragen en dat nog steeds doet in het licht van de hemelse Kandelaar. Op het gouden Reukofferaltaar mochten geen offerdieren worden gebracht maar alleen ’welriekend reukwerk”.  Dit reukwerk stelt de gebeden van de gelovigen voor maar ook de dank en de aanbidding van Gods volk.

Jacques, 39 jaar, is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij woont in Alblasserwaard en is fulltime evangelist. Website www.jacquesbrunt.nl

Het is al weer de zesde keer dat hij een lezing in Meppel houdt. Initiatiefnemers zijn de organisatie van de 50+ ochtenden en de Vergadering  van Gelovigen. De belangstelling voor de lezingen neemt nog steeds toe. De toehoorders komen uit verschillende kerken en achtergronden. Kerkmuren vallen even weg als een boodschap wordt gebracht die alleen is gebaseerd op de Bijbel.

De laatste lezing van deze serie wordt gehouden op maandag 19 februari in het Behouden Huys, Nova Zemblastraat 4 te Meppel, aanvang 20.00 uur. Er is ook een maquette van de Tabernakel aanwezig, de toegang is gratis.

 


 

<< Ga terug naar de vorige pagina