Diensten

zondag      
  Eredienst 09:30 10:30
  Koffiepauze 10:30 11:00
  Woorddienst en bidstond 11:00 12:30
       
woensdag      
  Bidstond 19:30  
  Bijbelbespreking*    

 

Tijdens de Eredienst is er, indien nodig, oppas aanwezig voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar is er zondagsschool tijdens de tweede dienst. Elke vierde zondag van de maand wordt er een gastspreker uitgenodigd om te spreken in de woorddienst.

* Elke tweede en vierde woensdag van de maand is er na de Bidstond ook een Bijbelbespreking.

 

De praktijk

Wij kiezen ervoor om de nadruk te leggen op de praktische navolging van Jezus Christus, zie ook Overtuiging.

Onze erediensten worden gekenmerkt door de eenvoud van het moment en eerbied voor de Heer. Wij zingen, danken, lezen uit de Bijbel en vieren het Avondmaal. Er is geen muzikale begeleiding; de dankwoorden en –overwegingen worden uitgesproken door de broeders. De liederen die bij ons gezongen worden, komen uit de bundel Geestelijke Liederen, de Lichtbundel en een sortering met o.a. Opwekkingsliederen.

Na de zondagse eredienst is er altijd de gelegenheid om koffie met elkaar te drinken. Hiervan wordt door bijna iedereen gebruik gemaakt, om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Ook hebben we elke vierde zondag van de maand een gezamenlijke maaltijd. Wij beschouwen elkaar graag als ‘medebroeders en –zusters in het geloof’. Regelmatig nodigen wij sprekers uit om tijdens de tweede dienst op zondag een lezing te houden.

Ook zijn er jaarlijks meerdere lezingen in de avonduren, waarvoor ook externe sprekers uitgenodigd worden. Deze lezingen zijn altijd vrij toegankelijk voor belangstellenden.

Op woensdagen is er ’s avonds een bidstond. Iedere tweede en vierde woensdag van de maand wordt deze bidstond gevolgd door een Bijbelbespreking. Daarnaast vinden op andere tijdstippen in de week, meestal bij iemand thuis, ook Bijbelstudies plaats voor medebroeders en –zusters.