Diensten

zondag      
  Eredienst 09:30 10:30
  Koffiepauze 10:30 11:00
  korte Bid'stond' en Woorddienst 11:00 12:30
       
maandag      
  Bidstond 19:30 20.30
  Bijbelbespreking* 20.30 21.15

* Elke tweede en vierde maandag van de maand is er na de Bidstond een Bijbelbespreking.
De vermelde (eind)tijden kunnen in de praktijk enigszins afwijken.

Tijdens de Eredienst is er, indien nodig, oppas aanwezig voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar is er zondagsschool tijdens de tweede dienst.
Elke vierde zondag van de maand wordt  een gastspreker uitgenodigd om te spreken in de Woorddienst.

DE PRAKTIJK

Wij kiezen ervoor om de nadruk te leggen op de praktische navolging van Jezus Christus, zie ook Overtuiging.

Onze erediensten worden gekenmerkt door de eenvoud van het moment en eerbied voor de Heer. Wij zingen, danken, lezen uit de Bijbel en vieren het Avondmaal. Er is uit praktische overwegingen, geen muzikale begeleiding; de dankwoorden en overwegingen worden uitgesproken door de broeders.
De liederen die gezongen worden, komen uit de bundel Geestelijke Liederen, uitgave 2016. Daarnaast hebben we nog een supplement met ca 30 liederen.  

Na de zondagse eredienst is er altijd gelegenheid om koffie of thee met elkaar te drinken. Hiervan wordt door bijna iedereen gebruik gemaakt, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.
Ook hebben we elke vierde zondag van de maand een gezamenlijke maaltijd en is er doorgaans een spreker 'van buiten' om het Woord te brengen.
Wij beschouwen elkaar graag als ‘medebroeders en zusters in het geloof’.  

Jaarlijks zijn er meerdere lezingen in de avonduren, waarvoor bekende sprekers uitgenodigd worden. Deze lezingen zijn altijd vrij toegankelijk voor belangstellenden.

Op maandagen is er ’s avonds een Bidstond. Iedere tweede en vierde maandag van de maand wordt deze Bidstond gevolgd door een Bijbelbespreking. Daarnaast vinden op andere tijdstippen in de week, meestal bij iemand thuis, ook Bijbelstudies plaats voor medebroeders en –zusters.