Bijbelstudie

Op woensdagen is er vanaf 19.30 uur Bidstond. Iedere tweede en vierde woensdag van de maand wordt deze Bidstond gevolgd door een Bijbelbespreking.
We bespreken gezamenlijk een passage uit de Bijbel, die we voorafgaande aan de Bijbelbespreking thuis hebben gelezen. Vaak een heel leerzame gelegenheid om het Woord van God nader te bestuderen en te leren lezen. De Bijbelbespreking duurt tot ca. 21.15 uur en vindt plaats in onze gezellige koffieruimte.

Daarnaast vinden op andere tijdstippen in de week ook Bijbelstudies plaats voor belangstellenden.