Gebouw

gebouw

 

Op 18 mei 1596 vertrokken er drie schepen van de VOC vanuit Amsterdam naar Indie onder leiding van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerk. Maar niet langs de normale route via Kaap de Goede Hoop (tegenwoordig Kaapstad, Zuid-Afrika), maar via de noordelijke route. Een gevaarlijke onderneming, maar het zou een kortere route moeten zijn. En inderdaad bleek de route niet zonder gevaar te zijn. Ze werden verrast door extreem lage temperaturen. Een omweg, om het ijs zoveel mogelijk te mijden, leidde hen naar het eiland Nova Zembla, waar ze alsnog aan moesten leggen vanwege de onmogelijke doorvaart door ijs en kou. De bemanning trok het land in. Maar dat was natuurlijk niet zonder gevaar. Wilde dieren, zoals ijsberen, en kou moesten getrotseert worden. Daarom bouwden ze een hut van gevonden boomstammen. De bouw duurde een maand, en ze noemden de hut Behouden Huys. Toen het klaar was kwam de bemanning er alleen nog maar uit voor brandstof en om te jagen. Nadat de ergste kou over was keerden de schepen terug naar Amsterdam. Helaas overleed Willem Barentsz vlak voor de terugkeer naar het vaderland.

Mensen zijn op reis. Niet alleen W. Barensz en J. van Heemskerk, maar alle mensen. Een levensreis. Veel mensen proberen af te wijken van de gangbare route. Een gevaarlijke onderneming om geen rekening te houden met de Schepper van hemel en aarde. 'Kou' en 'wilde dieren' liggen op de loer. Maar God is Liefde en heeft aan de mens de mogelijkheid gegeven om te schuilen in 'Het Behouden Huys'. Jezus Christus is de door God gegeven Persoon om in leven en sterven een veilig onderkomen te vinden.

De naam van het gebouw verwijst naar die Persoon, want :
'In niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen ander naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden' (Hand. 4:12)