Zending

Welk beeld roept het woord zending bij ons op? Zending; het klinkt ons vreemd en ouderwets in de oren, maar het verwijst naar een uiterst belangrijk deel van wat wij als een opdracht beschouwen.

“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”  Matth. 28:19 NBG

Hier spreekt Jezus Christus tot zijn volgelingen. Jezus geeft de opdracht en is de Zender; de volgelingen voeren het uit en zijn de zendelingen. Wij zien het als ons doel om te beantwoorden aan de grote opdracht van Christus. Wij ondersteunen lokale en wereldwijde zendingsprojecten en maatschappelijk opbouwende activiteiten, zoals evangelisatiewerk (in binnen- en buitenland), buurtzorg (Stichting Present), ouderenzorg en hulp aan mensen in nood.