Diensten

zondag      
  Eredienst 09:30 10:30
  Koffiepauze 10:30 11:00
  korte Bid'stond' en Woorddienst 11:00 12:30
       
woensdag      
  Bidstond 19:30 20.30
  Bijbelbespreking* 20.30 21.15

 

* Elke tweede en vierde woensdag van de maand is er na de Bidstond een Bijbelbespreking.
De vermelde (eind)tijden kunnen in de praktijk enigszins afwijken.

Tijdens de Eredienst is er, indien nodig, oppas aanwezig voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. 

DE PRAKTIJK

Wij kiezen ervoor om de nadruk te leggen op de praktische navolging van Jezus Christus, zie ook Overtuiging.

Onze erediensten worden gekenmerkt door de eenvoud van het moment en eerbied voor de Heer. Wij zingen, danken, lezen uit de Bijbel en vieren het Avondmaal. Er is uit praktische overwegingen, geen muzikale begeleiding; de dankwoorden en overwegingen worden uitgesproken door de broeders.
De liederen die gezongen worden, komen uit de bundel Geestelijke Liederen, uitgave 2016. Daarnaast hebben we nog een supplement met ca 30 liederen (o.a. Opwekkingsliederen).  

Na de zondagse eredienst is er altijd gelegenheid om koffie of thee met elkaar te drinken. Hiervan wordt door bijna iedereen gebruik gemaakt, om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Wij beschouwen elkaar graag als ‘medebroeders en zusters in het geloof’.  

Op woensdagen is er ’s avonds een Bidstond. Iedere tweede en vierde woensdag van de maand wordt deze Bidstond gevolgd door een Bijbelbespreking. Daarnaast vinden op andere tijdstippen in de week ook bijbelstudies plaats voor medebroeders en –zusters.